Protectia datelor

Prima pagină » Protectia datelor

Următoarele sunt valabile pentru întreaga prezență pe internet a SC PERFEKTGPS SRL, precum și pentru orice lucrare întreprinsă de SC PERFEKTGPS SRL, însă nu pentru alte site-uri web la care ați putea găsi link-uri pe site-ul nostru.

Politica de confidențialitate și declinarea răspunderii legale

Operatorii acestor pagini iau foarte în serios protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. Tratăm datele dumneavoastră personale în mod confidențial și în conformitate cu reglementările legale privind protecția datelor, precum și cu această politică de confidențialitate. SC PERFEKTGPS SRL este o companie romaneasca si prin urmare toate se refera la legea romana si in caz de dubiu se aplica legea romana. Utilizarea site-ului nostru web este de obicei posibilă fără a furniza informații personale. În cazul în care datele personale sunt colectate pe paginile noastre (de exemplu, numele, adresa sau adresele de e-mail), pe cât posibil, acest lucru se face întotdeauna pe bază de voluntariat. Aceste date nu vor fi dezvăluite către terți fără consimțământul dumneavoastră expres. Vă rugăm să rețineți că transmisia de date prin Internet (de exemplu, atunci când comunicați prin e-mail) poate avea întotdeauna vulnerabilități. O protecție completă a datelor împotriva accesului de către terți nu este posibilă.

Informare, anulare, blocare

În orice moment, aveți dreptul la informații gratuite despre datele dumneavoastră cu caracter personal stocate, originea și destinatarul acestora și scopul prelucrării datelor și dreptul de a corecta, bloca sau șterge aceste date. Pentru mai multe informații despre datele personale ne puteți contacta oricând la adresa indicată în amprentă.

Formular de contact

Dacă ne trimiteți întrebări prin formularul de contact, datele dumneavoastră vor fi preluate din formularul de Solicitare, inclusiv datele de contact furnizate de dvs. în scopul procesării Cererii și în cazul întrebărilor ulterioare stocate la noi. Nu oferim aceste date fără Consimțământul dumneavoastră continuă.

Datele buletinului informativ

Dacă doriți să primiți newsletter-ul oferit pe site, avem nevoie de el de la dvs. o adresă de e-mail și informații care ne vor permite să verificăm că sunteți proprietarul adresei de e-mail specificate și sunteți de acord cu primirea newsletter-ului. Date suplimentare nu sunt colectate. Folosim aceste date exclusiv pentru expedierea informațiilor solicitate și nu le transmitem unor terți. Consimțământul acordat pentru stocarea datelor, adresa de e-mail și utilizarea acestora pot fi revocate din newsletter în orice moment, de exemplu prin linkul „dezabonare” din newsletter.

Dreptul la informare, anulare, blocare

Aveți dreptul la informații gratuite despre datele dumneavoastră personale în orice moment. Datele, originea și destinatarii acestora și scopul prelucrării datelor, precum și dreptul la rectificare, blocare sau ștergere a acestor date. Pentru aceasta si pentru intrebari ulterioare pe tema Datele personale pot fi obtinute oricand la adresa indicata in amprenta adresati-ne la noi (gdpr@perfektgps.ro).

E-mailuri publicitare

Utilizarea datelor de contact publicate în cadrul obligației de imprimare pentru transmiterea materialelor publicitare și informative care nu sunt solicitate în mod expres sunt contrazise prin prezenta. Operatorii Site-ului își rezervă în mod expres dreptul de a întreprinde acțiuni legale în cazul trimiterii nesolicitate de informații promoționale, cum ar fi e-mail-uri spam. Aveți dreptul în orice moment de a solicita informații despre datele colectate despre persoana dumneavoastră în mod gratuit și fără întârziere. Aveți dreptul în orice moment să vă revocați consimțământul pentru utilizarea informațiilor dumneavoastră personale cu efect pentru viitor. Pentru informații, vă rugăm să contactați furnizorul sub datele de contact din amprentă.

Politica de confidențialitate se aplică și următoarelor profiluri de rețele sociale:

Facebook

LinkedIn

Stare de nervozitate

Instagram

Pentru întrebări suplimentare vă rugăm să contactați gdpr@perfektgps.ro

Toate informațiile furnizate către SC PERFEKTGPS SRL sunt tratate confidențial, stocate în siguranță și nu sunt partajate cu terți. Pe unele părți ale site-ului nostru web vi se cere să introduceți datele dumneavoastră personale (e-mail, nume etc.). Furnizi aceste informații în întregime voluntar. Utilizarea serviciilor noastre promovate este permisă și dacă furnizați un pseudonim. Folosim aceste informații numai pentru motivul pentru care le-ați furnizat. Dacă solicitați buletinul informativ, vă salvăm datele. Nu vom partaja niciodată datele dumneavoastră cu terți externi, cu excepția cazului în care avem permisiunea dumneavoastră.

Tot conținutul acestui site web este guvernat de aceste politici.

Toate conținuturile publicate pe acest site sunt proprietatea intelectuală a autorilor respectivi și nu trebuie reproduse sau copiate fără permisiune și/sau fără acordarea de credit.

Conținuturilor/imaginilor/informațiilor din surse externe li se acordă creditul cuvenit ori de câte ori este posibil/necesar.

Dacă aveți probleme legate de drepturile de autor cu oricare dintre conținutul acestui site, vă rugăm să trimiteți un comentariu/e-mail. Astfel de preocupări vor fi abordate cât mai curând posibil.

Numele, siglele și alte informații de proprietate citate pe acest site web sunt proprietatea companiilor/proprietătorilor respectivi și sunt menționate aici doar în scop de referință.

Opiniile/punctele de vedere exprimate pe acest site sunt în întregime personale pentru autorul respectiv.

Deși au fost luate toate precauțiile pentru a oferi cititorilor informațiile cele mai exacte, vă rugăm să folosiți discreția dumneavoastră înainte de a lua orice decizie bazată pe informațiile de pe acest site web. Autorii nu vă vor despăgubi în niciun fel dacă veți suferi vreodată o pierdere/incovenient/daune din cauza/în timpul utilizării informațiilor de pe acest site web.

Autorii pot continua să actualizeze postările vechi în mod regulat și nu sunt obligați să precizeze în mod explicit toate corecțiile făcute.

Nu suntem de încredere pentru nicio informație pe care o găsiți sub hyperlink-urile de pe site-ul nostru.

Pentru orice întrebări vă rugăm să trimiteți un e-mail la gdpr@perfektgps.ro

DECLARAȚIA DE PROTECȚIA DATELOR ȘI RENUNȚAREA RESPONSABILITĂȚII

Conținutul site-ului web

Autorul nu își asumă responsabilitatea pentru actualitatea, acuratețea, caracterul complet sau calitatea informațiilor furnizate. Autorul nu este în niciun caz răspunzător pentru daunele de orice fel suferite sau suferite ca urmare a utilizării sau neutilizarii informațiilor prezentate pe acest site web sau a utilizării informațiilor defecte sau incomplete, cu excepția cazului în care autorul a acționat în mod deliberat sau într-un manieră neglijentă. Conținutul acestui site web este supus confirmării și nu este obligatoriu. Autorul își rezervă în mod expres dreptul de a modifica, modifica sau elimina paginile, integrale sau parțiale, fără notificare prealabilă sau de a întrerupe publicarea pentru o perioadă de timp sau chiar complet.

Referințe și link-uri

În cazul referințelor directe și indirecte la pagini de internet ale terților sau la alte documente de pe Internet (hyperlink-uri) autorul nu este responsabil, autorul poate fi făcut răspunzător numai dacă autorul cunoștea conținutul site-ului sau dacă acesta ar fi fost rezonabil și fezabil din punct de vedere tehnic pentru a preveni utilizarea site-urilor web cu conținut ilegal. Autorul declară prin prezenta în mod explicit că, la momentul stabilirii link-ului, nu existau dovezi de conținut ilegal pe site-ul respectiv. Autorul nu are nicio influență asupra designului actual sau viitor, asupra conținutului sau asupra drepturilor de autor ale site-ului web legat. Prin urmare, autorul se disociază în mod explicit de toate modificările referitoare la conținutul paginilor cu linkuri care au fost făcute după setarea linkului. Această declarație este valabilă pentru toate linkurile și referințele din cadrul site-ului web creat de autor, precum și pentru linkurile și referințele de la terți în cărți de oaspeți, forumuri de discuții, liste de linkuri și liste de corespondență. Furnizorul paginii legate este exclusiv responsabil pentru conținuturile ilegale, defecte sau incomplete și mai ales pentru daunele rezultate din utilizarea sau neutilizarea informațiilor prezentate pe pagina legată. Autorul care face referire la pagină printr-un link nu este responsabil pentru niciuna dintre cele de mai sus.

Drepturi de autor și recunoașterea surselor

Autorul își propune să respecte drepturile de autor asupra oricărui document grafic, audio, secvență video sau text din toate publicațiile, să folosească propriile sale grafice, documente audio, secvențe video sau texte sau să folosească grafice, documente audio, video fără licență. secvențe sau texte. Toate mărcile comerciale și mărcile menționate pe site, inclusiv cele protejate de terți, sunt supuse, fără limitare, prevederilor legii respective de etichetare și drepturilor deținătorului drepturilor de autor. Singura mențiune a unei mărci înregistrate pe acest site web nu ar trebui să conducă la presupunerea că aceasta nu este protejată de drepturile unei terțe părți! Autorul site-ului are dreptul de autor exclusiv asupra tuturor obiectelor publicate create de el însuși. Reproducerea sau utilizarea oricăror astfel de grafice, documente audio, secvențe video sau texte în alte publicații electronice sau tipărite este interzisă fără acordul expres al autorului.

Protejarea datelor

Pe unele pagini ai posibilitatea de a introduce date personale sau de afaceri (de exemplu, adrese de e-mail, nume etc.). Dezvăluirea acestor date este voluntară. Dacă este fezabil din punct de vedere tehnic și acolo unde este rezonabil, toate serviciile oferite pot fi utilizate fără a dezvălui informații personale sau prin utilizarea de date sau pseudonime anonimizate. Excepție fac formularele de comandă de publicații sau alte materiale, formularele de înregistrare la evenimente sau formularele de acreditare. Terților le este interzis să trimită informații nesolicitate la adrese poștale, numere de telefon sau de fax sau adrese de e-mail publicate pe pagina de imprimare sau pagini similare. Ne rezervăm dreptul de a lua măsuri legale împotriva oricărei persoane care încalcă această interdicție prin trimiterea așa-numitului spam.

Comunicare prin e-mail

Pot apărea lacune de securitate în comunicarea prin e-mail, dacă conexiunea nu este criptată. Un e-mail trimis unui destinatar poate fi interceptat și citit de utilizatorii de Internet experimentați. Dacă nu doriți să primiți un e-mail, vă rugăm să luați în considerare modalități alternative de comunicare, de exemplu poșta obișnuită.

Politica de confidențialitate

Fiecare acces la site va fi stocat pe serverul web ca protocol exclusiv în scopul securității datelor.

Datele salvate nu sunt folosite în scopuri statistice. Acestea nu vor fi dezvăluite terților în scopuri comerciale sau necomerciale.

Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt necesare pentru a procesa o solicitare pe acest site, va fi necesară participarea dumneavoastră activă. Vi se va cere să introduceți doar datele care sunt necesare în fiecare caz specific. Vom trata aceste date în mod confidențial și le vom folosi numai așa cum este permis de legislația privind protecția datelor și în scopul pentru care au fost solicitate. Dacă datele personale (cum ar fi numele, adresa sau adresa dvs. de e-mail) trebuie să fie salvate pentru un anumit serviciu de informare, datele dumneavoastră vor fi păstrate numai pentru perioada de timp necesară pentru a efectua serviciul sau pentru a îndeplini sarcinile în legătură cu datele care au fost colectate. Dacă un serviciu este întrerupt sau vă dezabonați de la un serviciu de informare (de exemplu, o listă de corespondență), datele personale vor fi șterse irevocabil după șase săptămâni cel târziu.

Dacă aveți întrebări suplimentare despre protecția datelor, vă ajutăm. Vă rugăm să contactați gdpr@perfektgps.ro

Efectul juridic al declinării răspunderii

Această declinare a răspunderii face parte din site-ul web legat de această pagină. În cazul în care părți din acest text sau anumite formulări nu sunt, nu mai sau nu sunt în totalitate conforme cu legislația în vigoare, nu va prejudicia restul documentului din punct de vedere al conținutului sau validității.

Ești gata să lucrezi cu Perfekt GPS?

Permiteți-ne să vă arătăm cum soluțiile noastre ușor de utilizat pot ajuta la gestionarea flotei de vehicule la toate nivelurile.

Ready to work with Perfekt GPS?

Let us show you how our easy-to-use solutions can help manage fleet vehicles at all levels.